Д'ячкова Наталія Анатоліївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ МІЖ БАТЬКАМИ ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ Д'ячкова Н.А. Деякі проблеми договору між батьками про сплату аліментів на дитину / Н. А. Д'ячкова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та економіко-правові аспекти розвитку держави, сучасного суспільства, людини», Харків, 22 квітня 2016 року. – Харків: ГО «Інтелектуальний прорив», 2016. – С. 131–134
2 тези доповіді ДО ПИТАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗМІНИ ПРАВОВІДНОШЕННЯ Д'ячкова Н.А. До питання щодо можливості зміни правовідношення. / Н. А. Д'ячкова // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 100-103
3 стаття Здійснення права власності на житло, щодо якого встановлено опіку Д’ячкова Н.А. Здійснення права власності на житло, щодо якого встановлено опіку / Н.А. Д’ячкова // Право і суспільство. – 2017. - № 1. – Дніпро, 2017. – С. 51-56.
4 стаття Зобов’язально-правові права на житло при здійсненні опіки над майном Д’ячкова Н.А. Зобов’язально-правові права на житло при здійсненні опіки над майном / Н.А. Д’ячкова // National law journal: teory and practice. - № 1 (23). – С. 61 – 65
5 тези доповіді До питання щодо можливості призначення опікунів у заповіті Д’ячкова Н.А. До питання щодо можливості призначення опікунів у заповіті // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. – 164 с. – С. 68-69.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018