Евко Вікторія Юріївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЖІНКОЮ ТА ЧОЛОВІКОМ ЧАСТКОЮ У ПРАВІ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО НА КОРИСТЬ ІНШОГО З ПОДРУЖЖЯ Євко В. Ю. Розпорядження жінкою та чоловіком часткою у праві спільної власності подружжя на нерухоме майно на користь іншого з подружжя / В. Ю. Євко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с.
2 підручник Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА Євко В. Ю. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА / Сімейне право : підручник / за заг. ред. В.А. Кройтора та В.Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 512 с.
3 підручник Тема 5. Загальні положення про шлюб Євко В. Ю. Тема 5. Загальні положення про шлюб / Сімейне право : підручник / за заг. ред. В.А. Кройтора та В.Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 512 с.
4 підручник Тема 9. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей Євко В. Ю. Тема 9. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей / Сімейне право : підручник / за заг. ред. В.А. Кройтора та В.Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 512 с.
5 підручник Тема 12. Традиційні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування Євко В. Ю. Тема 12. Традиційні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Сімейне право : підручник / за заг. ред. В.А. Кройтора та В.Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 512 с.
6 підручник Тема 13. Альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування Євко В. Ю. Тема 13. Альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Сімейне право : підручник / за заг. ред. В.А. Кройтора та В.Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 512 с.
7 стаття РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДРУЖИНОЮ, ЧОЛОВІКОМ ЧАСТКОЮ У ПРАВІ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО Євко В. Ю. Розпорядження дружиною, чоловіком часткою у праві спільної власності подружжя на нерухоме майно / В. Ю. Євко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 4 (75). – С. 223 – 234.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018