Логвиненко Ігор Альбертович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917-квітень 1918 рр.) Логвиненко І. А. Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917-квітень 1918 рр.) / І. А. Логвиненко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74). - С. 43-49.
2 тези доповіді Конституція УНР 1918 року: оцінки в історіографії. Логвиненко І.А. Конституція УНР 1918 року: оцінки в історіографії / І. А. Логвиненко // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 76-78.
3 стаття Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень-грудень 1918 р.) Логвиненко І.А. Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень-грудень 1918 р.) / І. А. Логвиненко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56). - С. 14-20.
4 стаття Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень-грудень 1918 р.) Логвиненко І. А. Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень-грудень 1918 р.) / І. А. Логвиненко // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 18-21.
5 тези доповіді Проблеми формування національної армії в УНР доби Центральної Ради Логвиненко І. А. Проблеми формування національної армії в УНР доби Центральної Ради / І. А. Логвиненко // Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУВС, 2015.– С. 174-176.
6 стаття Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії Логвиненко І. А. Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії / І. А. Логвиненко // Право і безпека. - 2017. - № 1(64). - С. 35-39.
7 посібник Історія держави і права України : практикум Історія держави і права України : практикум / М. Ю. Бурдін, О. А. Гавриленко, І. Д. Коцан та ін. ; за ред. М. Ю. Бурдіна. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с.
8 тези доповіді Григорій Сковорода - перший український філософ Логвиненко І. А. Григорій Сковорода - перший український філософ. / Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко // Міжкафедральний круглий стіл за планом Всеукраїнських Сковородинівських навчань "ПІЗНАЙ СЕБЕ" (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди). Харків, 2017. С. 12-13
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017