Філіпська Наталія Олександрівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Права дітей з обмеженими можливостями в Україні: до питання про механізми їх реалізації Філіпська Н.О. Права дітей з обмеженими можливостями в Україні: до питання про механізми їх реалізації / Н.О. Філіпська // Zbi
2 стаття Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями Ніколаєнко Н.О. Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями / Н.О. Ніколаєнко // Право і безпека. – 2012. – № 3 (45). – С. 45-48.
3 стаття Система «підтриманого прийняття рішення» як запорука дотримання конституційних прав і свобод осіб з обмеженими можливостями Ніколаєнко Н.О. Система «підтриманого прийняття рішення» як запорука дотримання конституційних прав і свобод осіб з обмеженими можливостями / Н.О. Ніколаєнко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 52-59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2015/13.pdf
4 стаття Особливості реалізації статті 23 Конвенції ООН про права інвалідів особами з вадами психо-інтелектуального характеру Філіпська Н.О. Особливості реалізації статті 23 Конвенції ООН про права інвалідів особами з вадами психо-інтелектуального характеру / Н.О. Філіпська // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2, 2017. С.32-36
5 стаття Протидія використанню дітей-солдат у військових конфліктах Філіпська Н.О., Задніпровська О.Ю. Протидія використанню дітей-солдат у військових конфліктах /Н.О. Філіпська // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 3, 2017. С.238-241.
6 тези доповіді Деякі питання реалізації статті 23 Конвенції ООН про права інвалідів особами з вадами психо-інтелектуального характеру Філіпська Н.О. Деякі питання реалізації статті 23 Конвенції ООН про права інвалідів особами з вадами психо-інтелектуального характеру / Н.О. Філіпська // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави», 21.04.2017. Харків, ХНУ ім. В.М Каразіна. С. 466-470.
7 тези доповіді Забезпечення права людини на приватність у кіберпросторі як один із напрямів правоохоронної функції держави Філіпська Н.О. Забезпечення права людини на приватність у кіберпросторі як один із напрямів правоохоронної функції держави / Н.О. Філіпська // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доповіді круглого столу (м. Харків, 27.10.2017) / МВС України, ХНУВС, 2017. – С. 210-212.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018