Бакумов Олександр Сергійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Проблеми зловживання правами громадян в процесі реалізації форм безпосередньої демократії Бакумов О. С. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм безпосередньої демократії / О. С. Бакумов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 4. - С. 125-132.
2 стаття Електоральна поведінка українських виборців в 2010-2014 рр.: кластерний аналіз Бакумов О. С. Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз / О. С. Бакумов // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 19–24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
3 тези доповіді Активне виборче право та електоральна поведінка: досвід США Бакумов О.С. Активне виборче право та електоральна поведінка: досвід США / О.С. Бакумов //Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 48-50.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017