Варунц Лариса Дмитрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Конституційне правосуддя: досвід Канади Варунц Л.Д. Конституційне правосуддя: досвід Канади / Л.Д. Варунц // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. Круглого столу ( м.Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016 . – C. 53 -54
2 стаття До питання щодо територіальної організації влади у Канаді Варунц Л. Д. До питання щодо територіальної організації влади у Канаді / Л.Д.Варунц // Право і безпека. – Харків: ХНУВС. – 2015. - № 3 (58). – С. 11–15
3 тези доповіді Становлення та функціонування місцевого самоврядування Канади: досвід для України Варунц Л.Д. Становлення та функціонування місцевого самоврядування Канади: досвід для України / Л.Д. Варунц // Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne psychologicke a politicke aspekty: Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia ( 28 – 29 oktobra 2016) / Vysoka Skola Danubius Fakulta verejne politiky a verejnej spravy. – Sladkovicovo, Slovenska republika, 2016. – P. 10- 13.
4 тези доповіді Основні напрями розвитку освіти в Україні в аспекті євроінтеграції: окремі аспекти Варунц Л.Д. Основні напрями розвитку освіти в Україні в аспекті євроінтеграції: окремі аспекти / Л.Д. Варунц // «Innovative educational technologhes: experience of the european union and its implementation in the training of political, scientists, sociologists, philosophers, psychologists, historlans « : the abstract of scientifically – methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship. – Danubius University for scientists of Ukrainian universities on December 26-28, 2016 in Sladkovicovo, Slovak Republik/ - С. 17 -20,
5 тези доповіді Розмежування компетенції федеральної і провінційної рівнів влади: з досвіду Канади Варунц Л.Д. Розмежування компетенції федеральної і провінційної рівнів влади: з досвіду Канади / Л.Д. Варунц // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С. 236 - 239
6 стаття Особливості конституційно-правового статусу глави держави у Канаді Варунц Л.Д. Особливості конституційно-правового статусу глави держави у Канаді / Л.Д. Варунц //Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. – 2017. – Вип.3. – 250 с., С. 28 – 31.
7 тези доповіді Роль Королівської канадської кінної поліції у реалізації правоохоронної функції держави Варунц Л.Д. Роль Королівської канадської кінної поліції у реалізації правоохоронної функції держави / Л.Д.Варунц // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, ХНУВС. – Харків, 2017. – С. 33 – 36
8 посібник Конституційне право: навчальний посібник Варунц Л.Д. Конституційне право: навчальний посібник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг.ред. М.І. Марчука; О.С. Бакумов, Л.Д. Варунц, Т.І. Гудзь та ін.; передм. М.І. Марчука. Харків, 2017. 358 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018