Радченко Олександр Іванович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Анулювання громадянства: зміст та перспективи запровадження в Україні Радченко О. І. Анулювання громадянства: зміст та перспективи запровадження в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Радченко // Порівняльно-аналітичне право – 2016. – № 4. – С. 56-58. – Режим доступу до журн. : http://pap.in.ua/4_2016/16.pdf
2 стаття Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України Радченко О.І. Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України / О.І. Радченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3 (70). – С. 44-50.
3 тези доповіді До питання про виборчу систему на місцевому рівні Радченко О.І. До питання про виборчу систему на місцевому рівні / О.І. Радченко // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми». – Х.: МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – С. 263-265.
4 тези доповіді Децентралізація і деконцентрація влади: співвідношення понять Радченко О.І. Децентралізація та деконцентрація влади: співвідношення понять / О.І. Радченко // Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Харків, 20 квітня 2016 р.) «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини». – Х.:Хар. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – С. 126-128.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017