Войціховський Андрій Васильович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми Войціховський А.В. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми / А.В. Войціховський // Право і безпека. Випуск № 2 (61). - Харків: Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ, - 2016. - С. 18 – 24.
2 стаття Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми Войціховський А.В. Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми / А.В. Войціховський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Випуск 2 (73). - Харків: Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - С. 45 - 54.
3 тези доповіді Міжнародні регіональні правоохоронні організації як напрям розвитку міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю Войціховський А.В. Міжнародні регіональні правоохоронні організації як напрям розвитку міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю / А.В. Войціховський // Міжнародні організації та міжнародне право XXI століття: етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 лютого 2016 року). - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С.48 - 52.
4 тези доповіді Європейський механізм протидії торгівлі людьми Войціховський А.В. Європейський механізм протидії торгівлі людьми / А.В. Войціховський // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (м. Харків, 20 квітня 2016 року) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – С. 59 – 62.
5 тези доповіді Двосторонні міжнародні договори як правова основа практичної реалізації співробітництва держав у протидії злочинності Войціховський А.В. Двосторонні міжнародні договори як правова основа практичної реалізації співробітництва держав у протидії злочинності / А.В. Войціховський // Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції: матеріали XIII міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 21 квітня 2017 р.) / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 424 - 427.
6 стаття Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні Войціховський А. В. Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні / А. В. Войціховський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Випуск 2 (77). - Харків: Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - С. 56 - 63.
7 тези доповіді Кіберзагрози як виклик світовій безпеці Войціховський А. В. Кіберзагрози як виклик світовій безпеці /А. В. Войціховський // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 15 листопада 2017 р.) / Харківський національний університет внутрішніх справ, Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. С. 26 - 28.
8 тези доповіді Тенденції застосування рішень Європейського суду з прав людини в Україні Войціховський А.В.Тенденції застосування рішень Європейського суду з прав людини в Україні / А.В. Войціховський, О.С. Устименко // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development»: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 240-243 p.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017