Марчук Микола Іванович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми реалізації принципу релігійної нейтральності органів державної влади Республіки Польща Марчук М.І.Проблеми реалізації принципу релігійної нейтральності органів державної влади Республіки Польща / М.І. Марчук // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м.Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 116-119.
2 стаття Механізми оптимізації співпраці між главою держави та урядом у конституційно-правовій доктрині Республіки Польщі Марчук М.І. Механізми оптимізації співпраці між главою держави та урядом у конституційно-правовій доктрині Республіки Польщі / М.І. Марчук // Visegrad journal on Human Rightsю. - № 4(1). - 2016. - С. 140-145
3 стаття Основні напрямки реформування виборчого законодавства України Марчук М.І. Основні напрямки реформування виборчого законодавства України / М.І. Марчук, М.В. Черхавський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 34-41
4 тези доповіді Польська модель територіальної організації влади: досвід для України Марчук М.І. Польська модель територіальної організації влади: досвід для України / М.І. Марчук // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. - С. 259-262
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017