Гудзь Тетяна Іванівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми правового регулювання та забезпечення права на мирні зібрання в Україні Гудзь Т.І. Проблеми правового регулювання та забезпечення права на мирні зібрання в Україні / Т.І.Гудзь // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м.Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 76-79.
2 стаття Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи Гудзь Т.І. Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи / Т.І. Гудзь // Право і безпека. – 2015. – № 3. – С. 21-25.
3 стаття Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти Гудзь Т.І. Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти / Т.І. Гудзь // Публічне право. – 2015. – № 4 (20). – С. 84-92.
4 тези доповіді Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу Гудзь Т.І. Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу / Т.І.Гудзь // Від громадянського суспільства - до правової держави: Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - С. 350-353.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017