Гудзь Тетяна Іванівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми правового регулювання та забезпечення права на мирні зібрання в Україні Гудзь Т.І. Проблеми правового регулювання та забезпечення права на мирні зібрання в Україні / Т.І.Гудзь // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м.Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 76-79.
2 стаття Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи Гудзь Т.І. Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи / Т.І. Гудзь // Право і безпека. – 2015. – № 3. – С. 21-25.
3 стаття Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти Гудзь Т.І. Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти / Т.І. Гудзь // Публічне право. – 2015. – № 4 (20). – C.84-92. С. 84-92.
4 тези доповіді Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу Гудзь Т.І. Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу / Т.І.Гудзь // Від громадянського суспільства - до правової держави: Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - С. 350-353.
5 стаття Реформа судових та правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу Гудзь Т.І. Реформа судових та правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу / Т.І. Гудзь, Ю.М. Коломієць // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017. Вип. 23. С. 161-164.
6 тези доповіді Децентралізація публічної влади в країнах Європейського Союзу як основа механізму захисту прав людини Гудзь Т.І. Децентралізація публічної влади в країнах Європейського Союзу як основа механізму захисту прав людини / Т.І. Гудзь, Д.В. Редько // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 грудня 2017 р.). С. 227-230.
7 тези доповіді Гарантії забезпечення територіальної цілісності України Гудзь Т.І. Гарантії забезпечення територіальної цілісності України / Т.І. Гудзь, Ю.М. Коломієць // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: збірник матеріалів IX Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 травня 2016 р.) / Сумська філія Хар. нац. ун-т внутр. справ. – Суми: Видавничій дім «Ельдорадо», 2016. – С. 43-46.
8 посібник Конституційне право Гудзь Т.І. Конституційне право: навчальний посібник/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. М.І. Марчука; О.С. Бакумов, Л.Д. Варунц, Т.І. Гудзь та ін. Харків, 2017. 408 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018