Завальний Михайло Володимирович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі Завальний М.В. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі // Форум права. – 2008. - №1. – С.140-146 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08zmvvap.pdf
2 стаття Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування [Електронний ресурс] / М. В. Завальний // Право і Безпека. - 2006. - Т. 5, № 4. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2006_5_4_14
3 стаття Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні Завальний М. В. Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Завальний // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 133–139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
4 тези доповіді Форми взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку Завальний М.В. Форми взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку / М.В Завальний // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12 жовтня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016. - 224 с. - С. 174-176
5 стаття Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правоохорони України Завальний М. В. Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правоохорони України [Електронний ресурс] / М. В. Завальний // Форум права. - 2017. - № 3. - С. 47–52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_10.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017