Скриннікова Катерина Олегівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Щодо відповідальності працівників прокуратури Сіренко К.О. Щодо відповідальності працівників прокуратури / К.О. Сіренко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 166–169
2 тези доповіді Окремі питання, що виникають з договору про надання платних медичних послуг Скриннікова К.О. Окремі питання, що виникають з договору про надання платних медичних послуг / К.О. Скриннікова // Актуальні проблеми приватного права: договір, як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниціз дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.) – Харків : Право, 2017. – С. 255-257
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017