Прокопенко Олексій Юрійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді До питання щодо зарубіжного досвіду організації та діяльності регіональних підрозділів поліції як субєкта забезпечення правопорядку та можливості його використання в Україні Прокопенко О.Ю. До питання щодо зарубіжного досвіду організації та діяльності регіональних підрозділів поліції як субєкта забезпечення правопорядку та можливості його використання в Україні / О.Ю. Прокопенко // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук. - практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 52-55.
2 стаття ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ» Прокопенко О.Ю. Щодо визначення поняття «суб’єкт забезпечення правопорядку в регіоні» / О.Ю. Прокопенко // Право і безпека . - № 1 (2016). - с. 58-62
3 стаття Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів міністерства внутрішніх справ україни як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів міністерства внутрішніх справ україни як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні / О.Ю. Прокопенко // Право і Безпека. № 2 (61). - с. 48-53
4 стаття Роль та місце центральних органів виконавчої влади як суб'єктів забезпечення правопорядку в регіоні Прокопенко О.Ю. Роль та місце центральних органів виконавчої влади як суб'єктів забезпечення правопорядку в регіоні / О.Ю.Прокопенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Збірник наукових праць. 2017. - с 346-352
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018