Резанов Сергій Анатолійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 довідник Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) / авт. кол.: Гусаров С.М., Головко О.М., Безпалова О.І., Панова О.О., Резанов С.А., Джафарова О.В., Шатрава С.О., Іванцов В.О., Завальний М.В. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. – 144 с.
2 тези доповіді Застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності Резанов С.А. Застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності /С.А. Резанов // Збірник матер. наук.-практ. конференції «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» : Мінжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2016 року. С.277–280.
3 стаття Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ Резанов С.А. Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ / С.А. Резанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».
4 стаття Межі адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ: їх поняття та класифікація Резанов С.А. Межі адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ: їх поняття та класифікація / С.А. Резанов // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – С. 87–95.
5 стаття Форми закріплення адміністративного розсуду: оціночні поняття та їх зміст Резанов С.А. Форми закріплення адміністративного розсуду: оціночні поняття та їх зміст / С.А. Резанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».
6 стаття Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види Резанов С.А. Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види / С.А. Резанов //Митна справа.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017