Резанов Сергій Анатолійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 коментар Закон України «Про Національну поліцію» Резанов С.А. Закон України «Про Національну поліцію»: науково-практичний коментар. За заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
2 довідник Пам’ятка працівника патрульної поліції Резанов С.А. Пам’ятка працівника патрульної поліції / авт. кол.: С.М. Гусаров ,О.І Безпалова, С.А. Резанов, М.В. Завальний – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. – 16 с.
3 довідник Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) / авт. кол.: Гусаров С.М., Головко О.М., Безпалова О.І., Панова О.О., Резанов С.А., Джафарова О.В., Шатрава С.О., Іванцов В.О., Завальний М.В. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. – 144 с.
4 тези доповіді Застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності Резанов С.А. Застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності /С.А. Резанов // Збірник матер. наук.-практ. конференції «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» : Мінжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2016 року. С.277–280.
5 стаття Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ Резанов С.А. Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ / С.А. Резанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».
6 стаття Межі адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ: їх поняття та класифікація Резанов С.А. Межі адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ: їх поняття та класифікація / С.А. Резанов // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – С. 87–95.
7 стаття Форми закріплення адміністративного розсуду: оціночні поняття та їх зміст Резанов С.А. Форми закріплення адміністративного розсуду: оціночні поняття та їх зміст / С.А. Резанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».
8 стаття Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види Резанов С.А. Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види / С.А. Резанов //Митна справа.
9 посібник Адміністративна діяльність поліції України у питаннях та відповідях Резанов С.А. Адміністративна діяльність поліції України у питаннях та відповідях /С.А. Резанов //Навчальний посібник. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв, С.А. Резанов та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. - 240 с.
10 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України Резанов С.А. Адміністративна діяльність органів поліції України. За заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, В. А. Троян, С.А. Резанов С.А.та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. -432 c,
11 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Резанов С.А. Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ /С.А. Резанов // Практичний посібник. За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с.
12 тези доповіді Адміністративний розсуд в діяльності поліції України: європейський досвід та шляхи впровадження Резанов С.А. Адміністративний розсуд в діяльності поліції України: європейський досвід та шляхи / С.А. Резанов // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація правової системи України до права Європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти (м. Полтава, 23 лист. 2017). – Д. : ДДУВС, 2017.-С.148-151
13 підручник Управління органами Національної поліції України Резанов С.А. Управління органами Національної поліції України / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. - 580 с.
14 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності Резанов С.А. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності:навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / pа заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с.
15 тези доповіді Адміністративний розсуд в діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України Резанов С.А. Адміністративний розсуд в діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України /С.А. Резанов // Актуальні проблеми діяльності підрозділів превентивної діяльності у сучасних умовах Круглий стіл: 27 листопада 2017 року м.Дніпро.
16 посібник Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції Резанов С. А. Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції /С. А. Резанов // практичний посібник. За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. - 96 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017