Ярещенко Олег Артурович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України Ярещенко О.А., Моргунов О.А., Хацаюк О.В. Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України / О.А. Ярещенко, О.А. Моргунов, О.В. Хацаюк // Честь і закон. 2016. № 1. С. 49-56
2 тези доповіді Пути повышения качества подготовки слушателей патрульной полиции к применению ими мер полицейского принуждения Ярещенко О.А., Сергієнко В.В. Пути повышения качества подготовки слушателей патрульной полиции к применению ими мер полицейского принуждения / О.А. Ярещенко, В.В. Сергієнко // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матер. І міжнар. наук.-прак. конф. (м. Харків, 20 травня 2016 р.). Харків : ХНУВС, 2016. С. 170-174
3 тези доповіді Современные технологии в подготовке курсантов Национальной полиции Украины по рукопашному бою Ярещенко О.А., Бизин В.П. Современные технологии в подготовке курсантов Национальной полиции Украины по рукопашному бою // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірн. наук. праць. X міжн. Інтернет наук. - метод. конф. Вип.10. Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. С. 229-232.
4 тези доповіді Моделирование двигательных задач в процессе обучения как эффективный способ усвоения профессиональных двигательных действий полицейских Ярещенко О. А. Моделирование двигательных задач в процессе обучения как эффективный способ усвоения профессиональных двигательных действий полицейских / О. А. Ярещенко // Сучасні проблеми ФВ, С та здоровя людини: матеріали І міжнар. Інтернет- конференції присвяченої 70-річчю факультету ФВ м. Одеса, 11-12 жовтня 2017 р. - С.69-73
5 стаття Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів спецпризначення поліці до професійно-службової діяльності Ярещенко О. А. Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів спецпризначення поліці до професійно-службової діяльності / О. А. Ярещенко // Право і безпека: науковий журнал. - 2017.- №1 (64). - С. 155-157 (уточнено назву з " Усунення негативних психоемоційцних станів за допомогою прийомів соморегуляції у професійній діяльності працівників правоохоронних органів
6 стаття Методика подготовки будущих сотрудников национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения Ярещенко О. А. Методика подготовки будущих сотрудников национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения / О. А. Ярещенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2017. С. 268- 271
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018