Подорожній Євген Юрійович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості позитивної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів Подорожній Є. Ю. Особливості позитивної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів / Є. Ю. Подорожній // Науковий вісник Херсонського державного університету.
2 стаття Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві Подорожній Є. Ю.Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві / Є. Ю. Подорожній // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 22–27.
3 стаття Співвідношення юридичної відповідальності працівників у трудовому праві з іншими видами юридичної відповідальності Подорожній Є. Ю. Співвідношення юридичної відповідальності працівників у трудовому праві з іншими видами юридичної відповідальності / Є. Ю. Подорожній // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – № 1. – С. 49–53
4 стаття Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві Подорожній Є. Ю. Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві / Є. Ю. Подорожній // Право і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 91–96.
5 стаття Різновиди матеріальної відповідальності роботодавця Подорожній Є.Ю. Різновиди матеріальної відповідальності роботодавця / Є.Ю. Подорожній // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 37(2). - С. 84-87
6 тези доповіді До питання особливостей юридичної відповідальності у трудовому праві Подорожній Є.Ю. До питання особливостей юридичної відповідальності у трудовому праві // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 115-117.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017