Червоний Павло Дмитрович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Командно-штабні навчання як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України Червоний П. Д. Командно-штабні навчання як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України. / П. Д. Червоний // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.). – Л. : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 97-100
2 стаття Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України Червоний П. Д. Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України / П. Д. Червоний, С.П. Гіренко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Випуск LXXІІІ.
3 тези доповіді Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей Червоний П.Д. Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей / П.Д. Червоний // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.
4 стаття Формування коммуникативної культури операторів поліції «102» на етапі післядипломної освіти Червоний П.Д. Формування коммуникативної культури операторів поліції «102» на етапі післядипломної освіти / С.П.Гіренко, П.Д Червоний // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 446-456
5 тези доповіді Шкільний музей А.С. Макаренка Червоний П. Д. Шкільний музей А.С. Макаренка : матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. / П. Д. Червоний, О. М. Павленко // „Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття ” (Суми, 15–16 березня 2018 р.). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 58-63.
6 стаття Особливості формування курсантського колективу Червоний П.Д.Особливості формування курсантського колективу /П.Д.Червоний // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 303-304.
7 стаття ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУРСАНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ НА НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ ВНЗ МВС УКРАЇНИ Червоний П. Д. Особливості формування курсантського колективу на навчальному курсі ВНЗ МВС України / Червоний П. Д., Гіренко С. П. // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. LXXVIV. Том. 3. – Херсон : 2017 – С. 98 – 102.
8 тези доповіді Виховання колективізму в школі за cистемою А. С. Макаренка Червоний П. Д. Виховання колективізму в школі за cистемою А. С. Макаренка : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / П. Д. Червоний, // „ Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України ” (Харків, 30 березня 2018 р.). – Х.: ХНУВС, 2018. – с. 274-276.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018