Горбачова Ольга Вікторівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості соціального конструювання емоцій Горбачова О. В. Особливості соціального конструювання емоцій / О.В. Горбачова // Право і безпека. – 2015. – № 2 (57). – С. 198-201.
2 тези доповіді Молодіжний радикалізм; змістовний контент-аналіз ксенофобських уявлень Горбачова О. В. Молодіжний радикалізм; змістовний контент-аналіз ксенофобських уявлень / О.В. Горбачова // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф., 16 квітня 2015 р. : тези доповіді. – Х., 2015. – С. 172-175.
3 тези доповіді Соціальний вимір феномена страху Горбачова О. В. Соціальний вимір феномена страху / О.В. Горбачова // Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., 18 грудня 2015 р. : тези доповіді. – Х., 2015. – С. 62-65.
4 стаття Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в Національній поліції України Горбачова О. В. Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в Національній поліції України / О.В. Горбачова // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 128–132.
5 тези доповіді Психологічні аспекти масовидної поведінки у роботі поліції Горбачова О.В. Психологічні аспекти масовидної поведінки у роботі поліції / О.В. Горбачова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків: ХНУВС, 2017. - С. 136-139
6 тези доповіді Вплив «культурного споживання алкоголю» на розвиток особистості підлітка Горбачова О.В. Вплив «культурного споживання алкоголю» на розвиток особистості підлітка / О.В. Горбачова, О.В. Платковська // Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві» (4-5 листопада 2017, м. Київ). C. 69-73.
7 тези доповіді Національна поліція як суб’єкт забезпечення публічної безпеки і порядку: психологічні аспекти Горбачова О.В. Національна поліція як суб’єкт забезпечення публічної безпеки і порядку: психологічні аспекти / О.В. Горбачова, О.В. Платковська // Матеріали наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини (Харків, 27 листопада 2017р). - C. 95-96.
8 тези доповіді Ресентимент як пояснювально-концептуальне поняття Горбачова О. В. Ресентимент як пояснювально-концептуальне поняття / О. В. Горбачова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – C. 188-191.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017