Федоренко Олена Іванівна, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Роль самостійної навчальної діяльності курсантів у підготовці до професійної діяльності Федоренко О.І. Роль самостійної навчальної діяльності курсантів у підготовці до професійної діяльності / О.І. Федоренко // Новий колегіум. № 4. 2015.- С. 68-73
2 тези доповіді Мультимедійні засоби навчання у підготовці поліцейських до професійної діяльності Федоренко О.І. Мультимедійні засоби навчання у підготовці поліцейських до професійної діяльності / О.І. Федоренко // Stav, problemy a perspectivy pedadodickeho studia a socialnej prace : medzinar.vedecko-pract. konf. Sladkovicovo, Slovenska republica. 2016. - C. 158-151
3 тези доповіді Основні тенденції розвитку професійної підготовки поліцейських Федоренко О.І. Основні тенденції розвитку професійної підготовки поліцейських / О.І. Федоренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Том 1. Суми: СумДПУ, 2016. - С. 100-104
4 тези доповіді ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ПРАВООХОРОНЦІВ Федоренко О.І. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ПРАВООХОРОНЦІВ / О.І. Федоренко // Актуапьньїе научньїе исследования в современном мире: зб.наук.праць. Вип. 4(24). Ч. 1. Переяслав-Хмельницький, 2017. - С.118-122
5 тези доповіді Особливості змісту та національно-патріотичного виховання курсантів та студентів у ВНЗ МВС України Федоренко О.І. Особливості змісту та національно-патріотичного виховання курсантів та студентів у ВНЗ МВС України / О.І. Федоренко // Матеріали конференції "Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України" Х., ХНУВС. 2017 - С. 16-19
6 тези доповіді Зміст і особливості підготовки правоохронців в Україні у період 20-40 их років ХХ століття до роботи з дітьми Федоренко О.І. Зміст і особливості підготовки правоохронців в Україні у період 20-40 их років ХХ століття до роботи з дітьми / О.І. Федоренко // Матеріали наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини (Харків, 27 листопада 2017р.). - Х. : ХНУВС. С. 287-289.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017