Комзюк Анатолій Трохимович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади Комзюк А.Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади [Електронний ресурс] / А. Т. Комзюк // Форум права. - 2013. - № 2. - С. 230–234. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018