Джафарова Марина Вячеславівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини Джафарова М. В. Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини / М. В. Джафарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__16
2 стаття Структурні елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності Джафарова М.В. Структурні елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності / М.В. Джафарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2016. - Т.2. - Вип. 2 . - С. 32-35
3 стаття Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження Джафарова М.В. Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження / М. В. Джафарова // Актуальні проблеми держави і права. - 2015. - Вип. 75. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2015_75_18
4 стаття Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення Джафарова М.В. Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – № 1. Т.2. – С. 30-33.
5 тези доповіді Питання нормативно-правового регулювання національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді Джафарова М.В. Питання нормативно-правового регулювання національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді // Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017) . - С. 105-107
6 стаття Тенденції розвитку адміністративного процесуального законодавства України Джафарова М.В. Тенденції розвитку адміністративного процесуального законодавства України // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: юридичні науки. – Том 1.- Випуск 3. - 2017. – С. 32-36.
7 стаття Адміністративно-процесуальна норма: сучасні наукові теоретико-правові наукові підходи Джафарова М.В. Адміністративно-процесуальна норма: сучасні наукові теоретико-правові наукові підходи // Право і суспільство. – № 4. - 2017. – С. 190-193.
8 стаття До питання про роль судових рішень у формуванні адміністративного процесуального законодавства Джафарова М.В. До питання про роль судових рішень у формуванні адміністративного процесуального законодавства // Науковий вісник публічного та приватного права.- № 2. – 2017. – С. 106-110
9 стаття Функции и задачи административного процессуального права в современной Украине Джафарова М.В. Функции и задачи административного процессуального права в современной Украине // Legea
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018