Джафарова Марина Вячеславівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини Джафарова М. В. Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини / М. В. Джафарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__16
2 стаття Структурні елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності Джафарова М.В. Структурні елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності / М.В. Джафарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2016. - Т.2. - Вип. 2 . - С. 32-35
3 стаття Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження Джафарова М.В. Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження / М. В. Джафарова // Актуальні проблеми держави і права. - 2015. - Вип. 75. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2015_75_18
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017