Салманова Олена Юріївна, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави Салманова О. Ю. Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави / О. Ю. Салманова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 172-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_28
2 стаття Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві Салманова О. Ю. Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві / О. Ю. Салманова // Право і Безпека. - 2015. - № 3. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_14
3 стаття Особливості складів адміністративних правопорушень у сфері правил рибальства та охорони рибних запасів Салманова О. Ю. Особливості складів адміністративних правопорушень у сфері правил рибальства та охорони рибних запасів / О. Ю. Салманова // Митна справа. - 2014. - № 1(2.2). - С. 290-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_1%282.2%29__52
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017