Салманова Олена Юріївна, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави Салманова О. Ю. Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави / О. Ю. Салманова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 172-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_28
2 стаття Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві Салманова О. Ю. Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві / О. Ю. Салманова // Право і Безпека. - 2015. - № 3. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_14
3 стаття Особливості складів адміністративних правопорушень у сфері правил рибальства та охорони рибних запасів Салманова О. Ю. Особливості складів адміністративних правопорушень у сфері правил рибальства та охорони рибних запасів / О. Ю. Салманова // Митна справа. - 2014. - № 1(2.2). - С. 290-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_1%282.2%29__52
4 посібник Пропозиціі Салманова О.Ю. Пропозиціі
5 монографія одноосібна Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України Салманова О. Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України / О. Ю. Салманова: Монографія / за заг. ред. А.Т. Комзюка — Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. 500 с.
6 посібник Пропозиціі Салманова О.Ю. Пропозиціі
7 тези доповіді Про компетенцію та повноваженні Національної поліції України щодо прийняття адміністративно-юрисдикційних актів Салманова О.Ю. Про компетенцію та повноваженні Національної поліції України щодо прийняття адміністративно-юрисдикційних актів /О.Ю. Салманова // Матеріали науково-практичної конференції “До 100-річчя підготовки правоохоронців» (м. Харків, 24 листопада 2017 р.) .). - Харків, 2017. С. 247-249.
8 стаття Роль и значение нормативно-правовых актов МВД Украины для правотворческой деятельности Национальной полиции Украины Салманова Е. Ю. Роль и значение нормативно-правовых актов МВД Украины для правотворческой деятельности Национальной полиции Украины / Е. Ю. Салманова // Legea si viаta (Закон и жизнь); Молдова. 2016. № 7/2. С. 120-122.
9 тези доповіді Щодо сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції Салманова О. Ю.Щодо сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції / О.Ю.Салманова// Матеріали Всеукраінської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми адміністративного права і процесу (м. Харків, 30 червня 2017 р.) / Харків, 2017. 295 с.
10 стаття Актуальні питання нормотворчої діяльності національної поліції України Салманова Е. Ю. Актуальні питання нормотворчої діяльності національної поліції України / Е. Ю. Салманова // Visegrad journal on human rights. 2016. № 1. P. 23–27.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018