Небрат Олена Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції Небрат О. О. Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції / О. О. Небрат // Право і Безпека. - 2015. - № 3. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_11
2 стаття Деякі аспекти надання адміністративних послуг в Україні Небрат О. О. Деякі аспекти надання адміністративних послуг в Україні / О. О. Небрат // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 130-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_1_15
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018