Пабат Олександр Васильович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки Пабат О. В. Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки / О. В. Пабат // Право і Безпека. - 2015. - № 4. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_4_11
2 стаття Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності Пабат О. В. Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пабат // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4. - С. 158-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2009_4_22
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017