Кириченко Ольга Юріївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Значення інформаційної діяльності засобів масової інформації при боротьбі з кризовими проявами у соціальному житті суспільства Чапала О. Ю. Значення інформаційної діяльності засобів масової інформації при боротьбі з кризовими проявами у соціальному житті суспільства / О. Ю. Чапала // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 70-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_3_14
2 стаття Діяльність ЗМІ по задоволенню інформаційних потреб населення України Чапала О. Ю. Діяльність ЗМІ по задоволенню інформаційних потреб населення України / О. Ю. Чапала // Наше право. - 2014. - № 1. - С. 57-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_1_13
3 стаття Засоби масової інформації в протидії кризовим явищам у суспільному житті Чапала О. Ю. Засоби масової інформації в протидії кризовим явищам у суспільному житті / О. Ю. Чапала // Наше право. - 2014. - № 7. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_7_16
4 стаття Проблеми вдосконалення організаційно-правового механізму оцінки персоналу органів внутрішніх справ Чапала О. Ю. Проблеми вдосконалення організаційно-правового механізму оцінки персоналу органів внутрішніх справ / О. Ю. Чапала // Наше право. - 2015. - № 4. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_4_10
5 тези доповіді Адміністративно-правові засади функціонування територіальних органів Національної поліції України Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. - С.124-126
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017