Коломоєць Наталія Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні Коломоєць Н. В. Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні / Н. В. Коломоєць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. № 3 (70) С. 100-106.
2 стаття Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації) Коломоєць Н. В. Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації) / Н. В. Коломоєць // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. 2015. № 2 С. 66-70.
3 стаття Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні Коломоєць Н. В. Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні / Н.В. Коломоєць // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. 2014. № 2 С. 37-41.
4 стаття Права дитини як об’єкт правової охорони держави Коломоєць Н.В., Коломоєць П.В. Права дитини як об’єкт правової охорони держави / Н.В. Коломоєць, П.В. Коломоєць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 4 (75). С. 29 - 34
5 тези доповіді Публічне управління як основа адміністративного права Коломоєць Н.В. Публічне управління як основа адміністративного права / Н.В. Коломоєць // International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe : experience of Poland and Ukraine : Conference Proceedings, January 27-28 , 2017 . Sandomierz .- P. 127-128
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017