Качинська Маряна Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Досвід Польської Республіки у сфері попередження насильства в сім'ї Качинська М.О. Досвід Польської республіки у сфері попередження насильства в сім’ї / М.О. Качинська // Порівняльно-аналітичне право. – 2016.–№2. – С. 134-136.
2 стаття Причини латентності насильства в сім’ї Качинська М.О. Причини латентності насильства в сім'ї / М.О. Качинська // Журнал східноєвропейського права. – 2016. - № 33. – С. 27-32.
3 стаття Жорстоке поводження з дітьми як прояв насильства в сім'ї Качинська М.О. Жорстоке поводження з дітьми як прояв насильства в сім'ї / М.О. Качинська // Журнал східноєвропейського права. - 2017. - №37. - С.42-47
4 стаття Ґендерно-обумовлене насильство Качинська М.О. Ґендерно-обумовлене насильство / М.О. Качинська // Право і суспільство. - 2017. - №2.- С.14-17
5 стаття Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї Качинська М.О. Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї / М.О. Качинська // The Jornal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. - 2017. - № 41. - С.37-43
6 стаття Діяльність поліції у разі виявлення фактів насильства у сім’ї Качинська М. О. Діяльність поліції у разі виявлення фактів насильства у сім’ї / Качинська М. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 2. Т. 2. – С. 35-38.
7 стаття Взаємодія поліції та громадськості як форма превенції насильства в сім’ї Качинська, М. Взаємодія поліції та громадськості як форма превенції насильства в сім’ї / Мар’яна Качинська // Visegrad journal on human rights. – 2017. - № 1/2. – P. 96-100.
8 тези доповіді Досвід Польщі у протидії насильству в сім’ї Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 3-4 лютого.2017 р.). – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. - C. 93-94
9 енциклопедія Гендерна рівність Лист Міністерства освіти і науки від 29.12.2016 № 1/1388 та Указу Перзидента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 172-р «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. № 1«Про Велику українську енциклопедію»» від 27.03.2013 та Указу Президента України від 12.01.2015 № 7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії»
10 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України (розділ 6. Протидія насильству в сім'ї як вид адміністративної діяльності органів поліції України). Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.
11 підручник Управління органами Націонаьної поліції України Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка ; [О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін.; передм. В.В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Стильна типографія, 2017. - 580 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018