Казанчук Ірина Дмитрівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 коментар Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О.І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О.О. Юхно та ін.; передм. В.В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
2 стаття Административно-правовая характеристика правоотношений в сфере охраны окружающей природной среды в условиях европейской интеграции Украины: реалии и пути развития Казанчук И.Д. Административно-правовая характеристика правоотношений в сфере охраны окружающей природной среды в условиях европейской интеграции Украины: реалии и пути развития / И.Д. Казанчук // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. – 2015. – № 8/2 (284). – С. 22-27.
3 стаття Формирование института административной ответственности в сфере охраны окружающей природной среды и природопользования в Украине: европейский вектор развития Казанчук И.Д. Формирование института административной ответственности в сфере охраны окружающей природной среды и природопользования в Украине: европейский вектор развития / И.Д. Казанчук // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. – 2015. – № 12/2 (288). – С. 39-44.
4 стаття Реалізація принципу децентралізації на шляху до реформування системи управління природоохоронною сферою регіону: адміністративно-правові аспекти Казанчук І.Д. Реалізація принципу децентралізації на шляху до реформування системи управління природоохоронною сферою регіону: адміністративно-правові аспекти/ І.Д. Казанчук // Держава та регіони. Серія: ПРАВО. – 2016. – № 3 (53). – С. 77-83.
5 стаття Development and strengthening of interaction of national police of Ukraine and the population on the principles of partnership - the basis for effective implementation of environmental functions of the state Kazanchuk І. Development and strengthening of interaction of national police of Ukraine and the population on the principles of partnership - the basis for effective implementation of environmental functions of the state / Іrina D. Kazanchuk //Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 4. – С. 78-83.
6 стаття Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні Казанчук І.Д. Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні/ І.Д. Казанчук // Право і суспільство. – № 5. – 2016. – С. 95-102.
7 тези доповіді Підвищення рівня професіоналізму поліцейських – запорука успіху антикорупційної політики правоохоронної системи України Казанчук І.Д. Підвищення рівня професіоналізму поліцейських – запорука успіху антикорупційної політики правоохоронної системи України / І.Д. Казанчук // Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції в сучасних умовах [Електронний ресурс] : Тези науково-практичного семінару, м. Миколаїв, 20-21 травня 2016 р. – Миколаїв : Національний унів-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2016. – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017