Святокум Ігор Олегович, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні Святокум І. О. Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні / І. О. Святокум // Право і Безпека. – 2016. – № 1 (60). – С. 64–69.
2 стаття Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні Святокум І. О. Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні / І. О. Святокум // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – № 20. – С. 22–24.
3 стаття Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні Святокум І. О. Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 3. – С. 186–189.
4 тези доповіді Превентивні ради як перспективний напрям взаємодії правоохоронних органів з громадськістю у сфері попередження правопорушень Святокум І. О. Превентивні ради як перспективний напрям взаємодії правоохоронних органів з громадськістю у сфері попередження правопорушень / Ігор Олегович Святокум // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 314-316.
5 тези доповіді Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) ДайнПетрус ван, Донаті Стефано , Сердюк О.О.,Святокум І.О. Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) / Петрус ван Дайн, Стефано Донаті, О. О. Сердюк, І. О. Святокум // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : збірник наукових праць (м. Харків, 21.04.2017). / Харк нац. ун-т внутр. справ – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 342-345.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017