Святокум Ігор Олегович, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні Святокум І. О. Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні / І. О. Святокум // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – № 20. – С. 22–24.
2 стаття Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні Святокум І. О. Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 3. – С. 186–189.
3 тези доповіді Превентивні ради як перспективний напрям взаємодії правоохоронних органів з громадськістю у сфері попередження правопорушень Святокум І. О. Превентивні ради як перспективний напрям взаємодії правоохоронних органів з громадськістю у сфері попередження правопорушень / Ігор Олегович Святокум // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 314-316.
4 тези доповіді Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) ДайнПетрус ван, Донаті Стефано , Сердюк О.О.,Святокум І.О. Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) / Петрус ван Дайн, Стефано Донаті, О. О. Сердюк, І. О. Святокум // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : збірник наукових праць (м. Харків, 21.04.2017). / Харк нац. ун-т внутр. справ – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 342-345.
5 настанови (вказівки), рекомендації Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні Бугайчук К.Л. Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні: наук.-метод. рек. / К.Л. Бугайчук, І.О. Святокум, В.В. Чумак // – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. – 52 с.
6 настанови (вказівки), рекомендації Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини : наук.-метод. рек. / Уклад.: К. Л. Бугайчук, О. В. Федосова, Т. М. Малиновська та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017.
7 тези доповіді Проблеми оцінки діяльності Національної поліції в контексті професійної мотивації її працівників Святокум І. О. Проблеми оцінки діяльності Національної поліції в контексті професійної мотивації її працівників / І. О. Святокум // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 254-256.
8 тези доповіді Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності Національної поліції на сучасному етапі Святокум І. О. Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності Національної поліції на сучасному етапі / І. О. Святокум // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 149-153.
9 тези доповіді Досвід Великобританії у сфері оцінки ефективності діяльності поліції та перспективи його використання в Україні Святокум І. О. Досвід Великобританії у сфері оцінки ефективності діяльності поліції та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 293-297.
10 тези доповіді Досвід оцінки діяльності органів поліції в Канаді та перспективи його використання в Україні Святокум І. О. Досвід оцінки діяльності органів поліції в Канаді та перспективи його використання в Україні / І. О. Святокум // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 217-219.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017