Селюков Вадим Сергійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Окремі питання актуальності та ефективності післядипломної освіти працівників Національної поліції України Селюков В.С. Окремі питання актуальності та ефективності післядипломної освіти працівників Національної поліції України // VZDEL
2 стаття Окремі питання правового врегулювання міграційної політики Європейського Союзу Селюков В.С., Вуйма А.Г. Окремі питання правового врегулювання міграційної політики Європейського Союзу / В.С. Селюков, А.Г. Вуйма // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.
3 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях і відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
4 тези доповіді Адміністративно-правове забезпечення освітніх процесів в Україні для внутрішньо переміщених осіб Селюков В.С. Адміністративно-правове забезпечення освітніх процесів в Україні для внутрішньо переміщених осіб / В.С. Селюков // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2017 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура., М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У» , 2017. — с. 106-111.
5 тези доповіді Проблеми первинної професійної підготовки патрульної поліції України Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: матеріали круглого столу (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 11 травня 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. — С. 106-108
6 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.
7 підручник УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 580 с
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017