Панова Оксана Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки Панова О.О.Особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки /О.О. Панова// Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад» (24 жовтня – 24 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
2 тези доповіді Компетенція органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки Панова О.О. Компетенція органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки/ О.О. Панова// Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб.матеріалів І міжнар. наук.-практ.конф., м.Харків, 20 трав.2016 р./ МВС України, Департамент патрул.поліції України; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф.спец.фіз.підготовки. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 48-51
3 стаття Взаємодія органів внутрішніх справ з національною гвардією України в процесі охорони громадського порядку у надзвичайних умовах Панова О.О. Взаємодія органів внутрішніх справ з національною гвардією України в процесі охорони громадського порядку у надзвичайних умовах/ О.О. Панова// Митна справа.
4 стаття Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку і безпеки Панова О.О. Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку і безпеки/ О.О. Панова/ Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Вип. 1. – С. 182-188
5 стаття Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов Панова О.О. Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов/ О.О. Панова/ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 29, Ч.2, Т.2. – С. 75-78
6 стаття Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні Панова О.О. Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні/ О.О. Панова/ Право і Безпека —2014.—№ 3. – C. 142-145
7 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.
8 стаття Поняття, зміст та значення публічної безпеки та порядку Панова О.О. Поняття, зміст та значення публічної безпеки та порядку / О.О. Панова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Право"- 2016.- № 6, T.2- C. 133-136
9 стаття Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз Панова О.О. Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз / О.О. Панова , О.С. Розумовський // Право і суспільство – 2017 - № 1, ч. 2 - C. 193-196
10 стаття Основные обязанности, права и ответственность нарядов полиции во время обеспечения публичной безопасности и порядка Панова О.А. Основные обязанности, права и ответственность нарядов полиции во время обеспечения публичной безопасности и порядка / О.А. Панова // Legea si viata (Republicii Moldova)- Nr. 3/2 (303) 2017 – р. 102-105.
11 стаття Особливості компетенції та повноважень органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки Панова О.О. Особливості компетенції та повноважень органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки / О.О. Панова, О.В. Карась // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. - №5. – С. 213-215. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2016/64.pdf
12 стаття Oрганізація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження Панова О.О. Oрганізація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження / О.О. Панова // Visegrad Journal on Human Rights – 2016 - № 6/1 - р.131-134.
13 стаття Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів Панова О.О. Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів / О.О. Панова // Електронний науково-практичний журнал «S.P.A.C.E.» - 2017. - № 2 – С. 42-46. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.space.nuoua.od.ua/v2_2017/11.pdf
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017