Бондаренко Олексій Олексійович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ БОНДАРЕНКО О.О. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ // О.О. БОНДАРЕНКО / Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1082. Серія «ПРАВО». Випуск № 16, 2013 рік. - С. 216-218.
2 стаття КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ БОНДАРЕНКО О.О. КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ / О.О. БОНДАРЕНКО // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1028. Серія «ПРАВО». Випуск № 12, 2012 рік. - С. 339-342.
3 стаття ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО О.О. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ // О.О. БОНДАРЕНКО / Часопис з юридичних наук, 2014. - С. 77-82.
4 стаття ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ БОНДАРЕНКО О.О. ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ /О.О. БОНДАРЕНКО // Вісник ХНУВС. 2016. № 3 (74). - С. 70-76.
5 тези доповіді До питання щодо оцінки висновку експерта у кримінальному провадженні Бондаренко О.О. До питання щодо оцінки висновку експерта у кримінальному провадженні / О.О. Бондаренко // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора М.Й. Курочки (19 травня 2017 року). - Сєверодонецьк: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2017. - С. 69-72.
6 тези доповіді Залучення експерта до участі у кримінальному провадженні Бондаренко О.О. Залучення експерта до участі у кримінальному провадженні / О.О. Бондаренко // Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 29-32.
7 тези доповіді Окремі питання удосконалення процесуального порядку досудового розслідування Бондаренко О.О. Окремі питання удосконалення процесуального порядку досудового розслідування / О.О. Юхно, О.О. Бондаренко // Сучасні тенденціі
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017