Сергієнко Володимир Вікторович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Пути повышения качества подготовки слушателей патрульной полиции к применению ими мер полицейского принуждения Ярещенко О.А. Пути повышения качества подготовки слушателей патрульной полиции к применению ими мер полицейского принуждения / О.А. Ярещенко, В.В. Сергієнко // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матер. І міжнар. наук.-прак. конф. (м. Харків, 20 травня 2016 р.). Харків : ХНУВС, 2016. С. 170-174
2 тези доповіді Удосконалення морально-психологічних та вольових якостей у представників Національної поліції України із використанням засобів єдиноборств Сергієнко В.В. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств /В.В. Сергієнко //Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 20-22. (назву змінено з «Використання елементів різних видів єдиноборств при проведенні занять з фізичної підготовки в системі МВС України»)
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018