Соколов Олександр Анатолійович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Методика поэтапного ускоренного развития скоростно-силовых качеств у курсантов полицейских ХНУВД на начальном этапе обучения Соколов О.А Боровик М.О. Методика поэтапного ускоренного развития скоростно-силовых качеств у курсантов полицейских ХНУВД на начальном этапе обучения / О.А.Соколов М.О. Боровик //Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств.Збірн.наук.праць Х міжн. Інтернет наук.-метод.конф.Вип.10:-Х Національна академія Національної гвардії України,2016 - c.474-478
2 тези доповіді Перспективи застосування сучасних технічних засобів під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів правоохоронців ХНУВС та НАНГУ Хацаюк О.В. Перспективи застосування сучасних технічних засобів під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів правоохоронців ХНУВС та НАНГУ / О. В. Хацаюк, О.А. Соколов // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 167-170.
3 настанови (вказівки), рекомендації Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України:метод.рек./[уклад.: Моргунов О.А.,Соколов О.А., Калюжний м.Г., Лозовий Є.А.], МВС України, Харків. нац.ун-т внутр. справ, Ф-т №2 каф. спец. фіз. підготовки. - Харків: ХНУВС, 2017. - 124с: іл.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017