Константинов Дмитро Вадимович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Методика контроля общей и специальной физической подготовленности кикбоксеров учебно-тренировочных групп Константинов Д.В., Кушниренко Р.О., Методика контроля общей и специальной физической подготовленности кикбоксеров учебно-тренировочных групп / Д.В. Константинов, Р.О. Кушніренко, // Методика контролю загальної та спеціальної фізичної підготовленості кікбоксерів навчально-тренувальних груп: Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збір. наук. праць X міжн. Інтернет наук. - метод. конф. Вип.10: - X.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. - с. 92-97
2 тези доповіді БІОМЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ УДАРНОЇ ТЕХНІКИ У КІКБОКСІНГУ Константинов Д.В. Биомеханический анализ ударной техники в кикбоксинге./ Д.В. Константинов // Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології: Збірн. наук. праць X міжн. Інтернет наук. - метод. конф. Вип. 10: - X.: Національна академія Національної гвардії України, 2016. - с. 170-173.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017