Білоус Петро Олександрович, заступник начальника відділу - завідувач відділення
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Опублікування наукових статей у галузі права у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science: роль вищих навчальних закладів Білоус П. О. Опублікування наукових статей у галузі права у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science: роль вищих навчальних закладів / П. О. Білоус // Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 серп. 2016 р.) / МВС України, Держ. наук.-дослід. ін-т. – Київ, 2016. – С. 8–11.
2 тези доповіді Історія та перспективи розвитку періодичних друкованих наукових фахових видань Харківського національного університету внутрішніх справ Білоус П. О. Історія та перспективи розвитку періодичних друкованих наукових фахових видань Харківського національного університету внутрішніх справ / Петро Олександрович Білоус, Ірина Вікторівна Костіна // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 верес. 2014 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2014. – С. 129–135.
3 стаття Виховна система юридичного ліцею Національного університету внутрішніх справ Білоус П. О. Виховна система юридичного ліцею Національного університету внутрішніх справ / П. О. Білоус, А. О. Денисенко // Управління школою. – 2004. – № 1 (49). – С. 20–27.
4 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : [практ. посіб. / кол. авт.-уклад.: І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд.: К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с. – ISBN 978-966-610-226-6.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017