Калюжний Михайло Григорович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ОФИЦЕРСКОМ ТРОЕБОРЬЕ Калюжний М.Г Количественные методы измерения тренировочных нагрузок в офицерском троеборье /М.Г. Калюжний // Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : Збірн. наук. праць X міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.10: – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 135-141
2 тези доповіді УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Калюжний М.Г. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ /Б.П. Лукін ,М.Г. Калюжний// Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 55-57. (назву змінено з «Організація тренувального заняття з плавання курсантів ВНЗ системи МВС України»)
3 стаття Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України Калюжний М.Г. Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України/ С.Б.Малолєпший, О.В.Хацаюк// Честь і закон: щоквартальний науковий журнал Національної академії національної гвардії України. – 2017. - № 1 (60). – С. 78-85
4 настанови (вказівки), рекомендації Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України: метод. рек. / [уклад.: Моргунов О.А., Соколов О.А., Калюжний М.Г., Лозовий Є.А.], МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 2 каф. спец. фіз. підготовки. – Харків: ХНУВС, 2017. – 124 с: іл.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018