Сафронов Сергій Олегович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Типові ознаки імовірних фігурантів превентивної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України Сафронов С. О. Типові ознаки імовірних фігурантів превентивної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України / С. О. Сафронов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. - С. 345 - 348.
2 тези доповіді Забезпечення інтересів кримінального провадження оперативними підрозділами Національної поліції Сафронов С. О. Забезпечення інтересів кримінального провадження оперативними підрозділами Національної поліції / А. А. Самойленко, С. О. Сафронов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. - С. 341 - 345.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018