Мітрухов Павло Миколайович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Шляхи вирішення проблем профілактики злочинних вибухів Мітрухов П.М. Шляхи вирішення проблем профілактики злочинних вибухів / П.М. Мітрухов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС УКраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - с.309-312
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017