Мітрухов Павло Миколайович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Шляхи вирішення проблем профілактики злочинних вибухів Мітрухов П.М. Шляхи вирішення проблем профілактики злочинних вибухів / П.М. Мітрухов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС УКраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - с.309-312
2 тези доповіді Окремі аспекти вирішення проблем адаптації працівників оперативних підрозділів до роботи в сучасних умовах Мітрухов П. М. Окремі аспекти вирішення проблем адаптації працівників оперативних підрозділів до роботи в сучасних умовах / П. М.Мітрухов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених:тези доп.учасників наук.-практ.конф. (м. Харків , 17 трав.2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.справ.- Харків, 2017.-119-122
3 тези доповіді Шляхи вирішення окремої проблеми взаємодії слідчих з іншими підрозділами Національної поліції України Мітрухов П.М. Шляхи вирішення окремої проблеми взаємодії слідчих з іншими підрозділами Національної поліції України / П.М. Мітрухов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС УКраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - с.248-252
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017