Фоменко Тетяна Олександрівна, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Напрямки реформування державного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи Фоменко Т.О. Напрямки реформування державного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи / Т.О. Фоменко // Наше право. - 2010. - № 4. - С. 24-34.
2 стаття Поняття, функції та завдання фінансового контролю державних підприємств Фоменко Т.О. Поняття, функції та завдання фінансового контролю державних підприємств / Т.О. Фоменко // Наше право. - 2011. - № 3, ч.2 - С. 64-72.
3 довідник До ювілею Олександра Марковича Бандурки : біобібліографічний покажчик До ювілею Олександра Марковича Бандурки : Біобібліографічний покажчик / [Д.В. Швець (керівник кол. авт.-уклад.), О.С. Мірошниченко, І.В. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.В. Сокуренка, С.М. Гусарова]. – Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 128 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017