Наукові праці (науково-дослідна лабораторія захисту інформації і кібербезпеки )

з/п
Посада
ПІБ
Науковий ступінь, вчене звання
1
старший науковий співробітник Грінченко Євген Миколайович кандидат технічних наук, доцент Список праць
2
науковий співробітник Демідов Захар Григорович Список праць
3
завідувач науково-дослідної лабораторії Коршенко Вадим Анатолійович кандидат юридичних наук Список праць
4
провідний науковий співробітник Пашнєв Дмитро Валентинович кандидат юридичних наук, доцент Список праць
5
науковий співробітник Хлєстков Олексій Володимирович
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017