Наукові праці (кафедра правового забезпечення господарської діяльності)

з/п
Посада
ПІБ
Науковий ступінь, вчене звання
1
викладач Вегера Юрій Вікторович
2
завідувач кафедри Гетманець Ольга Петрівна доктор юридичних наук, професор
3
доцент кафедри Жорнокуй Валентина Григорівна кандидат юридичних наук
4
доцент кафедри Кирєєва Ірина Валеріївна кандидат юридичних наук, доцент
5
старший лаборант Козирєва Марина Ігорівна
6
доцент кафедри Почанська Олена Сергіївна кандидат юридичних наук
7
доцент кафедри Сядриста Ірина Ігорівна кандидат юридичних наук
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017