В університеті відбулася міжнародна конференція
13-11-2015

У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми».

У конференції взяли участь представники із 12 вищих навчальних закладів України, а також Білорусі, Чехії та Польщі. Взяли участь в обговоренні нагальних питань і працівники правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Конференцію відкрив ректор університету Валерій Сокуренко, який у своїй доповіді порушив питання правоохоронної функції держави в системі надання послуг населенню органами поліції.  Він зазначив, що за останній період збільшилася кількість правопорушень. З огляду на це особливого значення набувають наукові дослідження з розробки заходів протидії  насильницьким злочинам; злочинам, вчиненим організованими угрупованнями; злочинам, що належать до категорії «незаконний обіг зброї», «незаконний обіг наркотиків». Нові завдання для науковців постають у зв’язку з глибинним реформуванням органів внутрішніх справ. Мова йде про створення поліції. Тож в освітньому процесі необхідно здійснювати орієнтацію підготовки як курсантів, так і студентів відповідно до тих змін, що відбуваються у нормативній базі діяльності правоохоронних структур.

Академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук Олександр Бандурка у своїй доповіді зробив акцент на новій законодавчо-нормативній базі, зазначивши, що лише за останній час було прийнято 14 нових законів, які впливають не тільки на діяльність правоохоронних органів, правову систему, а також і на науково-дослідну та навчально-методичну діяльність навчальних закладів.

Проректор університету доктор юридичних наук Олександр Головко зупинився на найбільш актуальних питаннях правової системи держави, які потребують врегулювання.

Під час конференції науковці зазначили, що надзвичайної актуальності для нашої країни набуває формування інститутів громадянського суспільства і тільки тісна співпраця, взаємовплив і взаємоконтроль держави та інститутів громадянського суспільства будуть сприяти повноцінному здійсненню правоохоронної функції держави. Це зблизить населення та владу, вирішить багато проблем, що перебувають у державно-правовій та політичній сферах України.

Тож учасники  конференції у своїх доповідях розглянули широке коло питань щодо правоохоронної функції сучасної держави та її ґенези, обговорили конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції держави, зробили порівняльно-правовий аналіз здійснення правоохоронної функції держави у різних типах правових систем, визначили суб’єктів здійснення правоохоронної діяльності, проаналізували міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності та питання гармонізації законодавства європейських держав у сфері правоохоронної діяльності.

За матеріалами доповідей було видано збірник наукових статей.

Після закінчення конференції Валерій Сокуренко відповів на запитання журналістів. Він підкреслив, що навчальний заклад має потужний науковий потенціал, розвинену навчально-матеріальну базу. І він як ректор робитиме усе можливе, щоб примножити існуючі надбання та продовжити традиції, щоб університет і надалі залишався одним із провідних вищих навчальних закладів України.

ВЗГ ХНУВС

 

 
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017