Головою спеціалізованої вченої ради призначено Михайла Бурдіна
09-01-2018

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року» Головою спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення призначено проректора університету, доктора юридичних наук, доцента, підполковника поліції Михайла Юрійовича Бурдіна.

 

 
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018