Морально-правові імперативи Григорія Сковороди і сьогодення
13-12-2017

У рамках Загальноукраїнського Тижня права студентським науковим гуртком «VERITAS» кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ  було проведено засідання круглого столу на тему «Морально-правові імперативи Григорія Сковороди».

Гуртківці розглянули актуальні питання з указаної проблематики, зокрема, ідеї свободи у філософії Г. Сковороди, його «філософію серця», «сродної праці», концепцію «двох натур» і «трьох світів», гносеологічні та онтологічні питання. Також учасники круглого столу обговорили філософську спадщину українського мислителя XVIII ст. у центрі якої - людина, тому що духовно-моральний розвиток людства є основою поступального розвитку цивілізації. 

 
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017