Опанування міжнародним досвідом протидії сучасним кіберзагрозам
14-03-2015

Викладач кафедри захисту інформації факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету внутрішніх справ Олексій Рвачов взяв участь у  міжнародній конференції на тему «Carbanak та злом даних Sony: IT ризики та загрози в 2015 році – чого очікувати у майбутньому?».

Конференція була проведена в м. Києві громадською організацією «ІТ Альянс» та компанією «IT-центр компетенції Східної Європи» − офіційним представником в Україні міжнародної компанії «BeyondTrust».

На заході були присутні представники українських держаних урядових організацій, до компетенції яких відноситься захист державних інформаційних ресурсів, представники українських вищих навчальних закладів, фахівці та керівники служб безпеки комерційних банків тощо.

Під час конференції до відома присутніх була доведена інформація про найбільш великі кібератаки, що відбулися у світі в минулому році, розміри збитків, до яких вони призвели, розглянуті причини, через які вони сталися, а також було наведено перелік найбільш вірогідних загроз, які слід очікувати в поточному році. Окрім того, розглядалися питання формування оптимальної політики безпеки організації, установи, яка б забезпечувала захист критичної інформації на необхідному рівні.

Представник міжнародної компанії «BeyondTrust» Торсан Видеймаєр (Torsten Wiedemeyer, ФРН) у своїй доповіді звернув увагу учасників конференції на способи та механізми протидії сучасним кібератакам під час користування операційними системами сімейства Windows та Unix/Linux шляхом застосування сучасних спеціалізованих програмних продуктів, якими вже користуються провідні міжнародні компанії, закордонні урядові організації тощо.

Олексій Рвачов зазначив, що знання типових порушень у забезпеченні інформаційної безпеки допоможуть випускникам факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми університету – майбутнім фахівцям з протидії кіберзлочинності МВС України – у розслідуванні кіберзлочинів з метою встановлення порядку (способу) скоєння злочину, пошуку цифрових слідів, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, що вчинявся із використанням високих інформаційних технологій. Сучасними методами протидії кібератакам та відповідними програмно-апаратними засобами захисту інформації повинні володіти курсанти та студенти університету, які навчаються за напрямом підготовки «системи технічного захисту інформації», тому що по закінченні навчання вони йдуть працювати не тільки у підрозділи боротьби з кіберзлочинністю, але й в територіальні підрозділи технічного захисту інформації та інформаційно-аналітичного забезпечення, діяльність яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням безпеки державних інформаційних ресурсів, що належать МВС України.

Науково-педагогічні працівники університету постійно беруть участь у конференціях, семінарах, круглих столах з питань протидії кіберзлочинності, а отримані ними під час таких заходів знання у сфері забезпечення інформаційної безпеки та протидії кіберзлочинності вони використовують у навчальному процесі та під час розробки навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін інформаційного спрямування (профілю), що викладаються у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

ВЗГ ХНУВС

 
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017