В університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція
20-12-2014

У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулась IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави».

Засідання відкрив радник ректора, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Олександр Бандурка. Він підкреслив, що Харківський національний університет внутрішніх справ у межах своїх повноважень бере активну участь у розбудові держави, забезпеченні її правового, соціального та економічного розвитку.

Під час засідання було також зазначено, що університет є активним учасником різних програм протидії злочинності, які реалізуються як у масштабах Харківської області, так і в масштабах держави. Проводиться науково-дослідницька робота із загальнотеоретичних та прикладних проблем у галузях інформаційної безпеки та інтелектуальної власності, ведуться наукові пошуки щодо створення відповідних технологій та методик із протидії кіберзлочинності й торгівлі людьми. Приділяється значна увага дослідженню проблем забезпечення економічної безпеки, протидії економічній та фінансовій злочинності, розвитку ринкової економіки та фінансової безпеки суб’єктів господарювання тощо.

Відповідно до оголошеної тематики робота конференції здійснювалась за такими напрямами:  сучасні проблеми розвитку правової системи України;  протидія злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання; інформаційна безпека в сучасних умовах.

Із доповіддю на тему «Новели національного законодавства у сфері протидії корупції» виступив начальник навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, кандидат юридичних наук Дмитро Корнієнко.

Начальник кафедри соціально-економічних дисциплін, кандидат економічних наук, доцент Сергій Ткаченко зосередив увагу присутніх на питаннях  децентралізації податкового навантаження.

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій, доктор юридичних наук, професор Валерій Пчолкін представив сучасні погляди на оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства.

Доцент кафедри інформаційної та економічної безпеки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, кандидат технічних наук, доцент, доцент Микола Мордвінцев зосередив увагу на можливостях застосування ІТ-систем відеофіксації для реалізації завдань правоохоронних органів щодо забезпечення безпеки країни.

Актуальні питання прокурорського нагляду за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності висвітлив асистент кафедри економічної теорії і права Української державної академії залізничного транспорту, кандидат юридичних наук Віталій Соколкін.

Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, заслужений юрист України, доцент Євгеній Желєзов зосередив увагу на оперативно-розшуковому забезпеченні кримінального провадження.

Деякі питання імплементації закону України «Про вищу освіту» в діяльність вищих навчальних закладів МВС України розглянув начальник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, кандидат юридичних наук, доцент Костянтин Бугайчук.

Загалом на конференцію було направлено понад 200 матеріалів із України та зарубіжжя.  Їх авторами є науковці, практичні працівники, ад’юнкти та аспіранти. Серед них – представники Верховної Ради України, Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України, Державного науково-дослідного інституту МВС України, Дніпропетровського та Одеського державних університетів внутрішніх справ, Національного університету державної податкової служби України, Класичного приватного університету, Сумського державного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Української міжбанківської асоціації, членів платіжних систем «ЄМА», ГУМВС (УМВС) в Житомирській, Сумській, Харківській областях тощо.

ВЗГ ХНУВС

 
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017