Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
22-11-2017

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференці
(м. Харків, 15 листопада 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

РОЗДІЛ 1. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Сокуренко В. В. Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми

Бандурка О. М. Щодо розуміння працівниками правоохоронних органів механізму роботи сучасних комп’ютерних технологій

Бесчастний В. М. Вчинення злочину в умовах збройного конфлікту як кваліфікуюча ознака торгівлі людьми

Безпалова О. І. Взаємодія національної поліції України з іншими правоохоронними органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю як один із напрямків забезпечення складових сектору безпеки і оборони

Богінський О. В. Методи мережного аналізу та картографування в системі кримінальної розвідки

Войціховський А. В. Кіберзагрози як виклик світовій безпеці

Гнусов Ю. В., Калякін С.В. Сучасні тенденції поширення кіберзагроз

Грищенко Д. О. Кіберпереслідування як інформаційний злочин

Гусаров С. Н., Марков В. В. Использование информационных технологий в деятельности террористических организаций на примере так называемого «Исламского государства»

Зайцев О. Л. Вразливість державних закупівель кіберзлочинам

Марчук М. І. Інформаційна безпека правоохоронної сфери України

Мельник І. М., Войціховський А. В. Поширення дитячої порнографії в Інтернеті як загроза для українського суспільства

Мердова О. М. Роль департаменту превентивної діяльності Національної поліції у протидії торгівлі людьми

Негодченко В. О. Напрями удосконалення організаційно-правових засад забезпечення інформаційної політики органами поліції України

Паніотов Є. К. Використання інформаційних систем Інтерполу для протидії злочинності

Пироженко О. С. До питання про напрями протидії кіберзлочинності

Плетенець В. М., Карабута К. В. Шахрайство у кіберпросторі: окремі аспекти протидії

Погуца М. Ю. Щодо суб’єктів протидії торгівлі людьми в Україні

Преображенська В. М. Використання інтернет ресурсів для торгівлі людьми: маркери небезпечності

Русецький А. А. Кіберрозвідка в політичній діяльності

Чалабієва М. Р. Проблеми правового регулювання сфери кібербезпеки у національному законодавстві України

Швець Д. В. Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю

Шевчук Т. А. Роль громадських організацій у протидії торгівлі людьми

Юркович Н. В., Савчин В. П., Сабадош І. В., Різак В. М. Реалізація механізму взаємодії суб’єктів при здійсненні заходів у сфері протидії торгівлі людьми в Закарпатській області

Розділ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Амелін О. В. Проблеми обліку кіберзлочинів в Україні

Бурбело Б. А. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Васильєв А. А. До питання про посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем

Вінаков А. В., Манжай І. А. Окремі питання фіксації електронних доказів

Грабазій І. А. Окремі елементи моделі злочинної діяльності організованих злочинних груп, які займаються торгівлею людьми

Коршенко В. А. Роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют

Кунтій А. І. Щодо деяких суб’єктів взаємодії зі слідчим під час розслідування торгівлі людьми

Манжай О. В. Дитячий ґрумінг та окремі аспекти його документування

Наливайко Є. О. Криміналістичні та процесуальні особливості у злочинах пов’язаних із кіберзлочинністю

Носов В. В. Деякі практики забезпечення належності доказів, отриманих з онлайн ресурсів

Панасюк І. В. Негласна діяльність підрозділів національної поліції щодо пошуку та використання електронних доказів

Соколова-Височина Я. А. Актуальні питання розслідування кіберзлочинів

Черновол В. С., Носов В. В. Використання інформаційних технологій для встановлення факту перебування підозрюваних осіб на місці події

Щербакова Г. В. Особливості підготовки та проведення обшуку під час розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Юртаєва К. В. Кримінально-правові аспекти протидії незаконному використанню комп’ютерних паролів та кодів доступу, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин

Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Алексеев В. А., Горелов Д. Ю. Сбор и анализ характеристик клавиатурного почерка пользователей с целью отслеживания и предотвращения попыток несанкционированного доступа к компьютеризированным системам

Бараненко Р. В. Захист критичної інфраструктури в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави

Бєляєва Є. Г., Рвачов О. М. Віруси-шифрувальники, як головна зброя кібертерористів

Бородавка В. В., Цуранов М. В. Використання біометричного контролю доступу до Linux серверів для протидії несанкціонованому доступу

Горелов О. Ю. Забезпечення безпеки одного класу веб-додатків

Горелов Ю. П. Заходи протидії атакам з використанням вразливостей архітектури НТТР-повідомлень

Гавриленко С. Ю., Шевердін І. В. Розробка експертної системи виявлення шкідливого програмного забезпечення на базі аналізу вірусу Petya

Демидов З. Г. Основні види кібератак на web-сайти

Ижболдин Я. А. Отдельные уязвимости в ядре операционной системы Linux

Кобзев І. В., Лук'янова В. А. Методи захисту сайту на CMS WORDPRESS

Колісник Т. П., Тулупов В. В. Особливі питання збору та обробки інформації

Лановий О. Ф. Використання методів інтелектуальної обробки інформації в мережі DARKNET для протидії торгівлі людьми

Можаев А. А., Наем Х. Р. Особенности трафика передачи информации гибридной компьютерной сети криминогенного мониторинга Украины

Онищенко Ю. М., Петрова К. К. Двофакторна автентифікація, як засіб захисту від несанкціонованого доступу

Семенов С. Г., Халифе К. , Зміївська В. М. Спосіб оцінки вразливості системного програмного забезпечення

Семенов С. Г., Шипова Т. М. Аналіз вимог якості передачі та обробки даних в комп’ютерних системах в умовах зовнішніх впливів

Семенова А. С., Бартош М. В. Аналіз показників централізації зв’язків для оцінки безпеки мережі Internet of Things

Сень Р. Ю., Черновол В. С. Використання інформаційних технологій у злочинах пов'язаних з торгівлею людьми

Світличний В. А. Застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів

Струков В. М. Модифікація алгоритму кластеризації К-MEANS

Трегуб Ю. В. Використання технології блокчейн для протидії кіберзлочинності у сфері державного управління

Тулупов В. В., Пересічанський В. М. Деякі особливості пошуку та встановлення особи при розслідуванні кіберзлочинів

Розділ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Барко В. І. Психологічні принципи отримання достовірної інформації в процесі проведення співбесіди з кандидатом на посаду в поліції

Кононець В. П., Хитров В. О. Ефективність діяльності національного антикорупційного бюро України

Кудінов В. А. Щодо можливості підготовки в Національній академії внутрішніх справ фахівців з протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми

Макаренко П. В., Ларіонов С. О. Психологічні аспекти ставлень майбутніх працівників кіберполіції до явищ соціально-професійного оточення

Розділ 5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Арендар В. В., Войціховський А. В. Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці

Бундюк Т. Ю. Протидія торгівлі людьми: міжнародний досвід та українські реалії

Деревягін О. О. Протидія кіберзлочинності в Україні, як складова забезпечення міжнародної безпеки

Кавун С. В., Вакуленко Н. О. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми

Лапта С. П. ФБР у боротьбі з кіберзлочинністю

Олійник К. М., Войціховський А. В. Кібербезпека як напрям діяльності ООН

Pozhydaieva I. I. Protection from Child Exploitation in Prostitution: International Legal Aspect

Фомін П. В. Деякі аспекти подачі заяв до трибуналу зі спорів ООН через портал eFILING

Фоміна Л. О. Деякі аспекти діяльності ради з управління інформацією міжнародного кримінального суду

 

У ХНУВС відбувся День відкритих дверей

2016-12-17

У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся День відкритих дверей. Щойно потрапивши на територію навчального закладу, абітурієнтам, їх батькам та гостям була надана можливість отримати першу інформацію про університет. На відкритому майданчику були розміщені інформаційні стенди усіх факультетів університету, де містилася інформація про напрями підготовки та спеціальності, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та багато іншого. 

Відеозапис прямої трансляції Присяги курсантів-першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ

2016-10-15

На кабельному телеканалі Тріолан-Info (у містах: Харків, Київ, Дніпропетровськ) та каналі YouTube розміщено пряму трансляцію урочистих заходів, які відбулися у Харківському національному університеті внутрішніх справ з нагоди складання Присяги працівника поліції першокурсниками.

Відеоролик «Присяга курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ на вірність Українському народу»

2016-10-15

300 першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ склали Присягу працівника поліції.

300 першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ склали Присягу працівника поліції (ФОТО, ВІДЕО)

2016-10-14

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков взяв участь у приведенні до Присяги працівника поліції 300 першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ. Серед них 100 майбутніх слідчих підрозділів Національної поліції України, 50 фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та 150 поліцейських кримінального блоку.

Арсен Аваков вручив нагороди працівникам Харківського національного університету внутрішніх справ

2016-10-14

Під час урочистостей з нагоди складання Присяги працівника поліції першокурсниками, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив державні та відомчі нагороди працівникам Харківського національного університету внутрішніх справ.

Арсен Аваков: "Бути новим поліцейським - це бути тим, кому довіряють" (ВІДЕО)

2016-10-14

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков взяв участь у приведенні до Присяги працівника поліції 300 першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ.

Валерій Сокуренко: «Служіть і навчайтеся так, щоб вас поважали люди» (ВІДЕО)

2016-10-14

Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко привітав курсантів І курсу з визначною подією у житті – складанням Присяги працівника поліції.

Юлія Світлична: «Ви повинні гордо нести честь та високе звання українського поліцейського» (ВІДЕО)

2016-10-14

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична взяла участь в урочистостях з нагоди складання Присяги працівника поліції першокурсниками Харківського національного університету внутрішніх справ

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017