Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету № 2
 
Завідувач
кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету №2,
«Заслужений тренер України», кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції
Моргунов Олександр Анатолійович

Загальна інформація

Кафедра спеціальної фізичної підготовки є структурним підрозділом факультету №2 ХНУВС. Кафедра створена у травні 1994 року.

Штатна чисельність кафедри - 25 працівників.

Кафедрою викладається дисципліна «Спеціальна фізична підготовка».

Основними завданнями кафедри спеціальної фізичної підготовки є:

- навчання курсантів, студентів, слухачів магістратури та науково-педагогічного складу ХНУВС прийомам рукопашного бою, діям при загрозі злочинцями вогнепальною чи холодною зброєю, а також під час затримання правопорушників, їхнього обшуку та супроводу, прийомам страховки та взаємодопомоги під час виконання службового обов’язку;

- загартування курсантів, стимулювання їхнього фізичного розвинення для виконання ними службових обов’язків, пов’язаних із великим фізичним навантаженням;

- виховання у курсантів психологічної стійкості під час виконання ними службових обов’язків із застосуванням вогнепальної зброї та заходів впливу і примусу;

- зміцнення здоров’я курсантів та науково-педагогічного складу ХНУВС, виховання у них бажання постійно вдосконалювати свій спортивний рівень, вести здоровий спосіб життя.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців правоохоронної діяльності, розвитку необхідних морально-вольових якостей, достатньої фізичної підготовленості кафедрою розроблені навчальна програма викладання дисципліни «Спеціальна фізична підготовка», Робоча навчальна програма із дисципліни «Спеціальна фізична підготовка», методичні матеріали для проведення практичних занять (основного виду навчання).

Із 2007/2008 навчального року кафедра здійснює навчання за кредитної системи, що передбачає складання диференційованих заліків наприкінці кожного семестру, у подальшому до плану навчання введений підсумковий іспит та державний іспит.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичній роботі за фаховим напрямком. Регулярно друкують свої наукові праці у фахових виданнях.

На кафедрі організований і працює науковий гурток курсантів.

В університеті регулярно проводяться заняття із особовим складом із рукопашного бою, боротьби самбо, спортивних ігор.

По засвоєнні кожного розділу програми фізичної підготовки співпрацівники та курсанти складають залік. Якість фізичної підготовленості кожного співпрацівника враховується під час призначення їх на посади та присвоєння чергових спеціальних звань. Велика увага керівниками ХНУВС приділяється підвищенню рівня фізичної підготовленості та укріпленню здоров’я співпрацівників університету, активізації спортивно-масової роботи, для чого виділяється достатньо матеріально-фінансових ресурсів.

Постійна увага приділяється виконанню вимог комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», затвердженої Указом Президента України, а також відповідних відомчих нормативно-правових актів, що спрямовані та регламентують проведення фізичної підготовки співпрацівників і курсантів, розвиток фізичної культури та спорту, пропаганду здорового способу життя.

Метою спортивно-масової роботи є:

- залучення курсантів та співпрацівників ХНУВС до регулярних занять фізичною підготовкою і спортом, розвиток у них морально-вольових якостей і фізичних даних, які необхідні при виконанні ними обов’язків службової діяльності;

- сприяння організації навчально-тренувального процесу у спортивних секціях для підвищення спортивної майстерності, виконання вимог спортивної класифікації з метою присвоєння спортивних розрядів, підготовки та проведення спортивних змагань, їхньому матеріально-технічному, інформаційному та фінансовому забезпеченню;

- сприяння організації та проведенню різних спортивно-оздоровчих заходів, пропаганді спорту.

Кафедрою проводиться велика спортивно-масова робота: збірні команди ХНУВС беруть участь у всіх заходах ХОО ФСТ «Динамо» України, ЦР ФСТ «Динамо» України та змаганнях різних рівнів, постійно виборюючи престижні почесні місця.

В університеті працюють спортивні секції з прикладних та ігрових видів спорту, очолювані викладачами кафедри.

20 травня 2016р. на базі хнувс,кафедрою була організована та проведена I міжнародна науково-практична конференція за темою “Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України”.

16 грудня 2016 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ кафедрою було організовано та проведено Всеукраїнський круглий стіл за темою «Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських».

21 квітня 2017 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ кафедрою було організовано та проведено другу Міжнародну науково-практичну конференцію. ”ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ”

Історія кафедри фізичної підготовки

Кафедра спеціальної фізичної підготовки - одна з найстаріших у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Історія її започаткована 1971 року після створення Міжобласної школи підготовки молодшого та середнього начальницького складу Управління внутрішніх справ Харківського облвиконкому

З березня 1984 року,після створення Харківських вищих курсів МВС СРСР, фізична підготовка курсантів здійснювалася кафедрою військово-службових дисциплін та фізичної підготовки. Начальником кафедри був призначений полковник міліції майстер спорту СРСР, кандидат педагогічних наук, доцент В.А.Ревенко. У цей же час на кафедрі працював Заслужений майстер спорту СРСР А.Т.Новіков - бронзовий призер Олімпійських ігор 1972 року із дзюдо (м. Мюнхен, ФРН).В період з 1990 по 1992 роки кафедра військово-службових дисциплін і фізичної підготовки перейменовувалася двічі: на кафедру військово-службової та фізичної підготовки та кафедру бойової і фізичної підготовки. На кафедрі викладалися навчальні дисципліни із вогневої та фізичної підготовки. В 1992 - 1994 роках кафедру бойової та фізичної підготовки очолював полковник міліції А.О. Савченко.

З 1994 року кафедра фізичної підготовки почала своє самостійне існування. Першим очільником кафедри став полковник міліції Є.В. Шаленко, майстер спорту СРСР із десятиборства. В 1999 році у зв'язку із суттєвим розширенням спектру навчання в Університеті, дисципліни з вогневої та фізичної підготовки знову об'єднали в межах одного навчального циклу і організували дві кафедри: кафедру спеціальної та фізичної підготовки 1-3 факультетів, яку очолив полковник міліції А. О. Савченко, та кафедру спеціальної та фізичної підготовки 4-6 факультетів, яку до 2003 року очолював полковник міліції Є.В. Шаленко. З 2003 до 2005 року останню очолював підполковник міліції О.І. Камаєв, доктор педагогічних наук, професор.

Із 2005 року кафедра спеціальної фізичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ знову почала своє самостійне існування і відтоді носить нинішню назву. У 2005-2011роках її очолював підполковник міліції В.О. Артем'єв, кандидат психологічних наук, доцент, Заслужений тренер України, засновник спортивного напряму в Університеті та в Харкові – таїландського боксу Муей – Тай . З 01 лютого 2011 року і до сьогоднішнього часу кафедру спеціальної фізичної підготовки очолює підполковник поліції О.А. Моргунов, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений тренер України.

В Харківському національному університеті внутрішніх справ проводиться велика наполеглива робота щодо залучення курсантів до занять у спортивних секціях, роботою яких керують досвідчені фахівці – викладачі кафедри спеціальної фізичної підготовки:Підполковник поліції Моргунов Олександр Анатолійович – завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету №2, Заслужений тренер України, кандидат юридичних наук, доцент.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Підполковник поліції Колісніченко Владислав Васильович – доцент кафедри. Майстер спорту з боксу.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Майор поліції Сергієнко Володимир Вікторович – старший викладач кафедри. Кандидат у майстри спорту з рукопашного бою. Керує курсантською секцією з рукопашного бою. Суддя та тренер міжнародної категорії.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Майор поліції Малолєпший Сергій Броніславович – старший викладач кафедри. Кандидат у майстри спорту з боротьби самбо.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Майор поліції Ковальов Ігор Миколайович – стариший викладач кафедри. Майстер спорту міжнародного класу з боротьби самбо. Керує курсантською секцією з боротьби самбо. Тренує збірну команду ХНУВС із настільного тенісу.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Майор поліції Калюжний Михайло Григорович – викладач кафедри. Майстер спорту України з офіцерського триборства. Член збірної команди ХНУВС з офіцерського триборства.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Майор поліції Лукін Богдан Павлович – викладач кафедри. Заслужений майстер спорту України з таїландського боксу. Член національної збірної команди України з таїландського боксу. Суддя міжнародної категорії.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Капітан поліції Константинов Дмитро Вадимович – викладач кафедри. Заслужений майстер спорту із кікбоксінгу. Керує курсантською секцією із таїландського боксу. Суддя міжнародної категорії.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Капітан поліції Соколов Олександр Анатолійович – старший викладач кафедри. Майстер спорту України з тріатлону. Виконав норму майстра спорту України з офіцерського триборства. Член збірної команди ХНУВС із легкоатлетичного кросу та офіцерського триборства.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Капітан поліції Кушніренко Руслан Олегович – викладач кафедри. Заслужений майстер спорту з кікбоксінгу. Керує курсантською секцією із таїландського боксу. Суддя міжнародної категорії.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Капітан поліції Боровик Микола Олександрович – викладач кафедри. Майстер спорту України з важкої атлетики. Керує курсантською секцією із гирьового спорту.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Артем’єв Вадим Олександрович – професор кафедри. Заслужений тренер України.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Колєсніков Віктор Володимирович – старший викладач кафедри. Заслужений тренер України.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Забора Андрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат наук із фізичного виховання i спорту. Керує збірною командою ХНУВС із гирьового спорту.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бутенко Костянтин Валерійович – старший викладач, кандидат у майстри спорту з біатлону та лижних гонок. Керує курсантською секцією із волейболу.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Горпинич Геннадій Федорович – викладач кафедри. Керує курсантською секцією із спеціальної акробатики (зі зброєю).
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Проскурнін Андрій В’ячеславович – викладач кафедри. Майстер спорту міжнародного класу із кікбоксингу, майстер спорту із боксу. Тренує збірну команду ХНУВС із настільного тенісу.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сагайдак Сергій Миколайович – викладач кафедри. Майстер спорту із вільної боротьби.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ярещенко Олег Артурович – доцент кафедри, Кандидат наук із фізичного виховання i спорту. Кандидат у майстри спорту з рукопашного бою. Керує курсантською секцією із спеціальної акробатики (зі зброєю).
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Хомко Ірина Генадівна –старший викладач.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Казначеєв Володимир Михайлович – старший викладач.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Соколова Вікторія Олександрівна – старший викладач.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Повх Юрій Сергійович – старший викладач.
Переглянути профіль ORCID


Павлов Роман.Володимирович – старший викладач.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Кафедра спеціальної фізичної підготовки забезпечена такою навчально-матеріальною базою:

- шістьма спортивними залами;

- літнім гімнастичним майданчиком на 150 робочих місць;

- футбольним полем із трав’яним покриттям;

- легкоатлетичною біговою доріжкою;

- лижною базою;

- двома тренажерними залами.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефон: 7398-349


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018