Кафедра іноземних мов
 
Завідувач
кафедри іноземних мов
кандидат педагогічних наук, доцент
Левашов Олександр Семенович

Кафедра іноземних мов ХНУВС була заснована в 1992 році. Традиційно 1 липня кафедра святкує свій день народження. Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Левашов Олександр Семенович. Кафедра іноземних мов входить до складу факультету № 1 та безпесередньо підпорядковується декану факультету. Ії науково-педагогічний склад налічує 11 викладачів, серед яких 3 кандидати наук. Три європейські мови - англійська, німецька та французька - викладаються різним категоріям тих, хто навчається: курсантам денного відділення, слухачам заочної форми навчання, магістратури та ад'юнктури/аспірантури.

Викладачами кафедри проводиться значна методична робота із забезпечення навчального процесу, розробляються навчально-методичні комплекси з дисциплін . Надруковано та підготовлено до друку більше 30 навчально-методичних посібників, зокрема: “English for police officers”, “Computers through English”, “English for psychologists”,“Grammar resource book”, “Combating economic crime”, “Human trafficking counteraction”, “Combating cybercrime”, англо-український та німецько-український словники, українсько-англійський розмовник, а також методичні розробки, завдання для самостійної роботи, матеріали з мультимедійного супроводження практичних занять. Розроблені 2 електронні навчальні посібники для самостійної роботи курсантів 1 та 2 курсів, а також курс дистанційного навчання з англійської мови, який розміщено на сайті університету. Значна увага на кафедрі приділяється підвищенню кваліфікації викладачів та їх професійному самовдосконаленню. Про це свідчать вже традиційні науково-методичні семінари з актуальних питань наукової та методичної роботи, проведення мовних секцій, стажування на профільних кафедрах країни та за кордоном.. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: лінгвістичні, методичні та педагогічні засади взаємопов’язаного навчання різних видів мовленнєвої діяльності, шляхи поповнення словникового запасу мови, психолінгвістичні аспекти підвищення ефективності викладання іноземних мов, удосконалення професійно-орієнтованої іншомовної підготовки як фактор підвищення ефективності діяльності працівників ОВС. За цими темами викладачами кафедри опублікували більше 200 статей та тез доповідей на різноманітних конференціях та семінарах. Кафедра приділяє велику увагу позааудиторній роботі з курсантами: працюють куратори, проводяться країнознавчі вікторини, конкурси на кращого знавця мови, заходи з популяризації іноземних мов, працює курсантський науковий гурток. Викладачі готують курсантів до участі в олімпіадах та конкурсах, де вони виборюють призові місця. Починаючи з 1999 року, кафедра щорічно проводить міжнародні студентські науково-практичні конференції іноземними мовами, присвячені актуальним питанням правознавства та правоохоронної діяльності. Викладачі кафедри, які неодноразово брали участь у міжнародних миротворчих місіях у колишній Югославії, Косово, Східному Тиморі, Ліберії, зараз передають свій багатий досвід курсантам університету.

Склад кафедри:Левашов Олександр Семенович – завідувач кафедри, кандидат пед.наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Горбач Наталія Львівна – старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Дягілєва Людмила Дмитрівна - доцент, кандидат пед. наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Іванова Інна Леонідівна –старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кальченко Тетяна Михайлівна – старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Коршенко Анатолій Євгенович – старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Почуєва Валентина Вікторівна – доцент, кандидат пед. наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Русанова Любов Іванівна – старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сазанова Лариса Сергіївна – старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сорокіна Галина Миколаївна –старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Краснова Наталія Валеріївна –старший викладач
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Адреса:
кафедра іноземних мов факультету №1, Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080, Україна
Тел. (057) 73-98-127, 73-98-139
Email:alev@univd.kharkov.ua

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017